AEX - schlemieltje van de klas?

Afgelopen week werd onze eerste column in 'Effect' gepubliceerd. Effect is het maandblad van de VEB (Vereniging van EffectenBezitters) met een oplage van 67.000 exemplaren. We zullen vanaf nu maandelijks een column voor ze schrijven en die vervolgens ook hier posten. 

Terwijl over de hele wereld beursrecords worden verpulverd, moet ‘onze’ AEX index nog meer dan 50% stijgen om de recordstand van 703 uit september 2000 te breken. Daarmee is de AEX, en dus de Amsterdamse beurs, het schlemieltje van de klas. Althans, dat is wat ons door menig financieel journalist en behulpzame vermogensbeheerder wordt wijsgemaakt.

De AEX is echter een vrij onzinnige barometer voor de lange termijn prestaties van de Amsterdamse beurs en ronduit misleidend als benchmark voor vermogensbeheerders en beleggingsfondsen.  Er mist in de AEX index namelijk een cruciaal ingrediënt: het dividend.

Dat lijkt op het eerste gezicht misschien geen groot gemis, maar leidt, zeker op de lange termijn, tot enorme verschillen. Concreet: de AEX (prijs) index begon op 1 januari 1983 op een stand van 100 gulden, omgerekend 45 Euro en 38 cent. Nu, bijna 32 jaar later, staat hij 10 keer zo hoog.

Op hetzelfde moment begon ook de berekening van de AEX gross return index, die wel rekening houdt met het effect van herbelegde dividenden. Op 20 januari van dit jaar kwam deze index voor het eerst boven de 1280, terwijl het oude maximum van september 2000 op 1272 stond. We hebben er meer dan 14 jaar op moeten wachten, maar ook in Nederland hebben beleggers dus een belangrijk beursrecord verbroken.

De AEX gross return index is namelijk een veel betere graadmeter voor het rendement van een belegger op de Amsterdamse beurs dan de alom bekende AEX. Wie 32 jaar lang daadwerkelijk in de aandelen van de AEX had belegd en netjes zijn dividend had geherinvesteerd, zou de waarde van zijn beginkapitaal, net als de gross index, 29 keer over de kop hebben zien gaan.* Een rendement van bijna 11,1% per jaar, in plaats van de 7,5% die je op grond van de AEX index zou verwachten (beide exclusief kosten en belasting).

Dus let op. De volgende keer dat u een vermogensbeheerder of beleggingsfonds tegenkomt die zijn eigen prestaties met die van de AEX (of een andere prijs-index) vergelijkt, ren dan voor uw leven.

Aan alle journalisten bij deze de oproep om het niet meer te hebben over “de laatste stand van de AEX (prijs) index.” Laat het verbreken van het echte record niet onopgemerkt voorbij gaan en vier dit beleggingsfeest door voortaan te praten over een benchmark die wel relevant is voor beleggers: de AEX inclusief dividenden.

Jolmer en Marius

* Toen deze blog gepost werd, stond de AEX gross index op 1330.